Sätt upp mål för att utvecklas

Det är viktigt att du sätter upp mål i företaget för att både företaget och personalen ska utvecklas. Världen förändras snabbare än någonsin tidigare och det är viktigt att företag anpassar sig efter det.

Den snabba tekniska utvecklingen är inte längre möjlig att hänga med i för en enda person och sociala medier har medfört att information sprider sig över hela världen i rekordfart. Det är därför viktigt att använda sig av alla medarbetares kompetens och att inkludera dem i företagens målsättning.

838911-business-graph

En ny målsättning

De flesta som har en chefsposition har fått lära sig att de ska sätta upp specifika mål som är mätbara. De bör också vara realistiska och gå att genomföra på en viss tid. Handboken “Praktiskt Ledarskap” har en lite mer nyanserad syn på målsättning. I den tas det bland annat upp att företagen ibland sätter upp mål på ett felaktigt sätt. Exempelvis kan ett företag ha målet att öka sin omsättning med ett visst antal procent eller att nyanställa ett visst antal personer. Istället för det bör företaget ställa sig frågan varför de ska ha ett visst mål och vad effekten av det blir. Målet borde egentligen vara vilken effekt den ökade omsättningen eller nyanställningarna får på företaget.

Gör produktuppföljningar

Om du jobbar i industribranschen är det viktigt att ha kontroll över produktionen. En bra idé för att skapa en störningsfri produktion är att göra produktuppföljningar. På det viset går det att sätta in åtgärder i god tid som gynnar företaget på sikt. Företag som Axxos Industrisystem hjälper dig mer än gärna att se till att du får korrekta produktionsuppföljningar.

Ge företaget drivkraft

Mål är viktiga för att medarbetarna ska ha något som motiverar och inspirerar dem. Mål som är tillräckligt viktiga kommer företaget att vilja följa upp ordentligt. Se till att målen är tydliga för alla. Ha hellre flera små delmål med korta deadlines än ett stort mål. Det är lättare att jobba mot någonting som ger resultat inom en snar framtid än att försöka visualisera något som ligger ett år framåt.

Mindre möten, mera göra

Det finns en tendens att hålla massvis med möten för att bestämma ett projekt, komma överens om vad som ska göras och hur det ska göras. Här behövs det en ledare som tar itu med målen och ser till att alla arbetar mot dem. Möten ska vara korta, koncisa och bara påpeka hur saker och ting går, ta itu med eventuella problem och uppdatera hela gruppen med förändringar. För många möten drar ner produktiviteten och ibland behöver inte alla göra sin röst hörd. Det är upp till chefen att bestämma vad alla ska göra och klagomål sker privat, inte som samlad trupp som pågår under en hel eftermiddag.